Søk

Vilkår for bruk

AZIOs vilkår og betingelser

Vennligst les følgende vilkår og betingelser for bruk nøye før du bruker denne nettsiden. 

Alle brukere av dette nettstedet samtykker i at tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser og annen gjeldende lov. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk denne siden. 

Internasjonal frakt

Vi kan sende til et hvilket som helst land utenfor USA, men vær oppmerksom på at du vil være ansvarlig for gjeldende importavgifter, moms eller andre relaterte tollgebyrer som er pålagt av landet ditt. Når pakken er behandlet gjennom landets tollklarering, vil din lokale transportør kontakte deg for å foreta leveringen. Hvis du ikke blir kontaktet via telefon eller e-post, kan det hende du må kontakte toll-/transportbyrået ditt for å frigi pakken.

Vær oppmerksom på at hvis en kunde avviser en pakke eller ikke betaler for tollvesenets avgifter og avgifter, vil vi belaste et gebyr på 25 % for å dekke returfraktkostnadene. 

Opphavsrett

Hele innholdet som er inkludert på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk eller kode er opphavsrettsbeskyttet som et kollektivt verk i henhold til USA og andre lover om opphavsrett, og er eiendommen til AZIO Corporation. Det kollektive arbeidet inkluderer verk som er lisensiert til AZIO Corporation. Copyright 2003, AZIO Corporation. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT. Tillatelse er gitt til elektronisk kopiering og utskrift av papirdeler av dette nettstedet med det eneste formålet å legge inn en bestilling hos AZIO Corporation eller kjøpe AZIO Corporation-produkter. Du kan vise og, med forbehold om uttrykkelig angitte begrensninger eller begrensninger knyttet til spesifikt materiale, laste ned eller skrive ut deler av materialet fra de forskjellige områdene på nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersielle bruk, eller for å legge inn en bestilling hos AZIO Corporation eller å kjøpe AZIO Corporation-produkter. All annen bruk, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, distribusjon, visning eller overføring av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt med mindre det er autorisert av AZIO Corporation. Du samtykker videre i å ikke endre eller slette eiendomsmerknader fra materialer lastet ned fra nettstedet. 

Varemerker

Alle varemerker, tjenestemerker og varenavn for AZIO Corporation som brukes på nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for AZIO Corporation 

Ansvarsfraskrivelse for garanti

Dette nettstedet og materialene og produktene på denne siden leveres "som de er" og uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver AZIO Corporation seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. AZIO Corporation representerer eller garanterer ikke at funksjonene på nettstedet vil være uavbrutt eller feilfrie, at defektene vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. AZIO Corporation gir ingen garantier eller representasjoner angående bruken av materialene på dette nettstedet når det gjelder deres korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, aktualitet, pålitelighet eller annet. Noen stater tillater ikke begrensninger eller utelukkelser på garantier, så begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. 

Ansvarsbegrensning

AZIO Corporation skal ikke holdes ansvarlig for spesielle skader eller følgeskader som skyldes bruken av, eller manglende evne til å bruke, materialene på dette nettstedet eller ytelsen til produktene, selv om AZIO Corporation har blitt informert om muligheten for slike skader. . Gjeldende lov tillater kanskje ikke begrensning av ansvarsfraskrivelse eller tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan hende at begrensningene eller ekskluderingen ovenfor ikke gjelder deg.

Typografiske feil

I tilfelle et AZIO Corporation-produkt ved en feiltakelse er oppført til en feil pris, forbeholder AZIO Corporation seg retten til å nekte eller kansellere alle bestillinger som er lagt inn for produkter oppført til feil pris. AZIO Corporation forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere slike bestillinger uansett om bestillingen er bekreftet og kredittkortet ditt belastet. Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøpet og bestillingen din er kansellert, vil AZIO Corporation utstede en kreditt til kredittkortkontoen din på beløpet til feil pris. 

Begrep; Avslutning

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for deg når du går inn på nettstedet og/eller fullfører registrerings- eller handleprosessen. Disse vilkårene og betingelsene, eller deler av dem, kan sies opp av AZIO Corporation uten varsel når som helst, uansett årsak. Bestemmelsene knyttet til opphavsrett, varemerke, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning, skadesløsholdelse og diverse, skal overleve enhver oppsigelse. 

Legge merke til

AZIO Corporation kan levere varsel til deg ved hjelp av e-post, en generell melding på nettstedet eller ved andre pålitelige metoder til adressen du har oppgitt til AZIO Corporation. 

Diverse

Din bruk av dette nettstedet skal i alle henseender være underlagt lovene i delstaten California, USA, uten hensyn til lovvalgsbestemmelser, og ikke av FN-konvensjonen fra 1980 om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Du samtykker i at jurisdiksjon over og verneting i enhver rettssak som direkte eller indirekte oppstår fra eller relatert til dette nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kjøp av AZIO Corporation-produkter) skal være i staten eller føderale domstoler i Los Angeles County, California . Eventuelle søksmål eller krav du måtte ha med hensyn til nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kjøp av AZIO Corporation-produkter) må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstår. AZIO Corporations unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng utførelse av noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noen bestemmelse eller rettighet. Verken oppførselen mellom partene eller handelspraksis skal endre noen av disse vilkårene og betingelsene. AZIO Corporation kan tildele sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg. 

 

Bruk av nettstedet

Trakassering på noen måte eller form på nettstedet, inkludert via e-post, chat, eller ved bruk av uanstendig eller fornærmende språk, er strengt forbudt. 
Etterligning av andre, inkludert en AZIO Corporation eller annen lisensiert ansatt, vert eller representant, samt andre medlemmer eller besøkende på nettstedet er forbudt. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom nettstedet innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende personvern eller publisitetsrettigheter, fornærmende, ulovlig eller på annen måte støtende som kan utgjøre eller oppmuntre til en straffbar handling, krenke rettighetene til enhver part eller som på annen måte kan gi opphav til ansvar eller bryte noen lov. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på nettstedet eller bruke nettstedet til å oppfordre andre til å bli med i eller bli medlemmer av andre kommersielle onlinetjenester eller andre organisasjoner. 

Ansvarsfraskrivelse for deltakelse

AZIO Corporation gjennomgår ikke og kan ikke gjennomgå all kommunikasjon og materiale som er lagt ut på eller opprettet av brukere som har tilgang til nettstedet, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i denne kommunikasjonen og materialet. Du erkjenner at ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet, fungerer AZIO Corporation bare som en passiv kanal for slik distribusjon og påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar knyttet til innhold eller aktiviteter på nettstedet. . AZIO Corporation forbeholder seg imidlertid retten til å blokkere eller fjerne kommunikasjon eller materiale som det finner ut som (a) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendig, (b) uredelig, villedende eller villedende, (c) i strid med opphavsrett, varemerke eller ; andre immaterielle rettigheter til en annen eller (d) støtende eller på annen måte uakseptabel for AZIO Corporation etter eget skjønn. 

Skadeserstatning

Du godtar å skadesløs, forsvare og holde AZIO Corporation, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører (samlet "tjenesteleverandørene") fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer. , som følge av ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene eller enhver aktivitet relatert til kontoen din (inkludert uaktsom eller feilaktig oppførsel) av deg eller andre personer som går inn på nettstedet ved å bruke Internett-kontoen din. 

Tredjepartskoblinger

I et forsøk på å gi økt verdi til våre besøkende, kan AZIO Corporation lenke til nettsteder som drives av tredjeparter. Men selv om tredjeparten er tilknyttet AZIO Corporation, har AZIO Corporation ingen kontroll over disse tilknyttede nettstedene, som alle har separate retningslinjer for personvern og datainnsamling, uavhengig av AZIO Corporation. Disse koblede sidene er kun for din bekvemmelighet, og du får derfor tilgang til dem på egen risiko. Ikke desto mindre søker AZIO Corporation å beskytte integriteten til nettstedet og koblingene som er plassert på det, og ber derfor om tilbakemelding ikke bare på sitt eget nettsted, men også for nettsteder det linker til (inkludert hvis en spesifikk lenke ikke fungerer). 

Personvernerklæring

For å lese mer om vår personvernerklæring: Klikk her

Søk